ขุนขยันกิจการประทานให้
จึงกำเนิดถิ่นอำไพสถานศึกษา
นามกระเดื่องสองพี่น้องวิทยา
ทุกคนทั่วหน้าชื่นชมยินดี
เรียนดี มีวินัย ใจสะอาด
เชิดชูชาติไทยให้สุขศรี
พระโสณะโกฬิวิสะดีดพิณนี้
สถิตที่กลางใจให้มั่นคง
เหล่าเราลูก ส.น. ขอตั้งจิตมั่น
จะรักสถาบันจนชีพเป็นผุยผง
จะรักษาชื่อเสียงให้ยืนยง
ให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทย
****