กิจกรรมชุมนุมเพชร ส.น. : จิตอาสา และชมรมกล้าตะวัน

โครงการกล้าตะวันวัยใส...ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 27 มิถุนายน 2558

ชุมนุมเพชร ส.น. จิตอาสา
จุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 5 ธันวาคม 2558

ชุมนุมเพชร ส.น. จิตอาสา และชมรมกล้าตะวันสองพี่น้องวิทยา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุโบอ่อง อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี
วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2558

 

ทัศนศึกษา ปี 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่   14 พ.ย.58  ทัศนศึกษา ณ พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย
พระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวร วัดภูเขาทอง วัดหน้าพระเมรุ วัดใหญ่ชัยมงคล
ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

มัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 15 พ.ย.58   ทัศนศึกษา ณ ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 29 พ.ย.58 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ
สถานตากอากาศบางปู ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 17-19 ส.ค.58 ร่วมกับองค์การบริหารส่งจังหวัด
โครงการเปิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต
ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามรอยพระราชดำริ อ.วังยาง จ.เพชรบุรี