พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560
ชมภาพกิจกรรม

อบรมนักเรียนเรื่องเพศศึกษา
ชมภาพกิจกรรม

นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ร่วมกับ รร.สองพี่น้องวิทยา
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
จำนวน 160,000 บาท
ชมภาพกิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ชมภาพกิจกรรมนิทรรศการเกษตรปริวรรต ครั้งที่ 39
Open...House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้
ชมภาพกิจกรรม

การแสดงผลงานนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชมภาพกิจกรรม

แนะแนวนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชมภาพกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตร
การแข่งขันนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันกองทัพไทย
ชมภาพกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตร
การแข่งขันนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมบริจาค "โครงการก้าวคนละก้าว"
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2560
ชมภาพกิจกรรม

ชมรมศิษย์เก่า มอบเงินให้กับโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม

เทสโก้ โลตัส สาขาสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษา
ชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง 2/2560
ชมภาพกิจกรรม


สอบธรรมะศึกษา
ชมภาพกิจกรรมเข้ารับการอบรม "โครงการพลังงานสัญจร"
กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาขน)
ชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือจิตอาสา
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ชมภาพกิจกรรม


งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ชมภาพกิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2560
ชมภาพกิจกรรม

อ่านสารวันสันติภาพโลก
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมใจกตัญญู...สามปูชนียาจารย์
ชมภาพกิจกรรม


รวมใจรวมศรัทธา...บูชาก๋ง
ชมภาพกิจกรรม


ปลูกต้นไม้ถวายวันแม่
ชมภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสรต์
ชมภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 2560
ชมภาพกิจกรรม

จัดทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"
ชมภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมทำดอกไม้จันทน์ "ดอกสุพรรณิการ์"
กับกองสวัสดิการสังคม ตำบางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ชมภาพกิจกรรม

แห่เทียนจำนำพรรษา
ชมภาพกิจกรรม

ศิษย์เก่าโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ม.ศ.3 รุ่น 12 มอบฐานเสาธง
ชมภาพกิจกรรม

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย
ชมภาพกิจกรรม

อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ชมภาพกิจกรรม

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ชมภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม

ไหว้ครู
ชมภาพกิจกรรม

เลี้ยงส่งครูเฉลิมชัย พิทักษ์วงษ์,ครูนาตยา พิทักษ์วงศ์
และครูอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ
ชมภาพกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก
ชมภาพกิจกรรม

โครงการค่ายสัมพันธ์รับขวัญลูก ส.น. ม.4
ชมภาพกิจกรรม

เรียนรู้ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา
ชมภาพกิจกรรม

โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
ชมภาพกิจกรรม