โครงการปรับพื้นฐานวิชาการ
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชมภาพกิจกรรม

ค่ายสัมพันธ์ รับขวัญลูก ส.น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชมภาพกิจกรรม

ชมรม To Be Number One
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนร่วมใส่เสื้อเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม"รวมใจไหว้ครู "
เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู

ชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรม

เสื้อเหลืองถวายพระพรในหลวง

ชมภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559

ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ชมภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาแกนนำและสร้างเครือข่ายเยาชน
พร้อมปรับปรุงตนเข้าสู่ AEC
ชมรมกล้าตะวันสุพรรณบุรี : ชมรมกล้าตะวันสองพี่น้องวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

บริจาคโลหิต

ชมภาพกิจกรรม

พิธีสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนากองลูกเสือแห่งชาติ
ชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรม

โครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมใจแก้ปัญหาเยาวชน

ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
สร้างฝาย บ้านห้วยหินดำ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ชมภาพกิจกรรม


แห่เทียนจำนำพรรษา
ชมภาพกิจกรรม


ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุโบอ่อง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม


รณรงค์ออกเสียงประชามติ
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่
ชมภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมกีฬาภายใน
ชมภาพกิจกรรม


งานเกษียณราชการ
ผู้อำนวยการอร่าม มากระจัน
ชมภาพกิจกรรม


งานเกษียณราชการ
ครูชูศรี ชัยอารีกิจวัฒน์
ชมภาพกิจกรรม


ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชมภาพกิจกรรม

สวดมนต์นั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือ - เนตรนารี กราบพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชมภาพกิจกรรม

ทำริบบิ้นแจกประชาชน
ชมภาพกิจกรรม

สอบธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม

ถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับผู้อำนวยการสมเกียรติ ปทุมสูติ
ชมภาพกิจกรรม

ตามรอยพระบาทยาตรา
1 ธ.ค. 59 ณ วัดไผ่่โรงวัว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตร แปรอักษร สวดพระอภิธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชมภาพกิจกรรม

อำลาครูเอกลักษณ์ บุญลือ
ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดงวิทย์
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ครั้งที่ 66
ชมภาพกิจกรรม

อำลารองฯ ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก จ.สุพรรณบุรี
ชมภาพกิจกรรม

สอบ Pre-Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6
ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม

Big Cleanning Day
ชมภาพกิจกรรม

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
ชมภาพกิจกรรม

ค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชมภาพกิจกรรม

ค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชมภาพกิจกรรม

ค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชมภาพกิจกรรม

วันกองทัพไทย
ชมภาพกิจกรรม

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบรอบ 100 วัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

ชมภาพกิจกรรม

นิทรรศการงานเกษตรปริวรรต ครั้งที่ 38
ชมภาพกิจกรรม

อบรมการคัดแยกขยะ
ชมภาพกิจกรรม

การแสดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชมภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 สอบ 5 วิชาพื้นฐาน
ชมภาพกิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม


เลี้ยงส่งครูสุมิตร มีมา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม