การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 65

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


เด็กชายครรชิต  พิศเพ็ง
เด็กชายณัฐกานต์  บุญมี

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน


เด็กชายวีรภัทร  ขำดี

เด็กชายสุริยันต์  เกตุแก้ว

 

พิธีสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558