การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 65


                การแปรรูปขนมจากแป้งเผือก ได้รับรางวัลเหรียญทอง
                การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

                        การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-3ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
                        การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญเงิน
                        การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 2
                        การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
                        การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 2
                        การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 2
                        การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
                        การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 2

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 65


                แกะสลักผลไม้  ระดับเขตเหรียญทอง ตัวแทน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
                การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-3ได้เข้าร่วมกิจกรรม