นายพีระ เทศทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายนภครินทร์ น้อยอุทัย
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางประคอง เทศทอง
ครูชำนาญการพิเศษ