เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
          สรุปผลการแข่งขัน               

                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อรุ่น 16 ปีชาย
                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อรุ่น 18 ปีชาย
                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอลรุ่น16 ปีชาย
                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองรุ่น 14 ปีหญิง
                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองรุ่น 18 ปีหญิง
                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองรุ่น 14 ปีชาย
                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลรุ่น 14 ปีชาย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 3 (ระดับจังหวัด)
          สรุปผลการแข่งขัน


                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปีหญิง
                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปีชาย
                                รางวัลชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 15 ปีชาย
                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีชาย
                                รางวัลรองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปีชาย

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ประจำปีการศึกษา  2558