เข้าค่ายปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9 วันที่ 6-7 กันยายน 2558  ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ม.ปลายได้รับรางวัลเหรียญทอง
          นายพุฒธิวัฒน์   สะท้านธรนิล  ม. 6/1
          ผู้ฝึกซ้อม ครูกัญญา  คงหมวก  

กิจกรรมสะกดคำ  (Running Dictation)  ม.ต้นได้เข้าร่วมกิจกรรม
          เด็กหญิงพิมพิศา  โชคสุนทรกุล  ม. 3/1
          เด็กชายจิรวัฒน์  ชูก้าน  ม. 3/1
          ผู้ฝึกซ้อม ครูสุภาวดี  ภูฆัง

กิจกรรมสะกดคำ  (Running Dictation)  ม.ปลายได้เข้าร่วมกิจกรรม
          นางสาวพรทิพย์  พานทอง  ม. 6/1
          นางสาวจิดาภา  พิมพิรัตน์  ม. 6/1
          ผู้ฝึกซ้อม ครูกัญญา  คงหมวก

 

 

 

 

 

กิจกรรม Christmas Day และ New Year’s Day  30 ธ.ค. 2558

กิจกรรม Word of the day By Teacher  Max 
เป็นการนำเสนอคำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยค
ทุกเช้าหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ