นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายณัฐพล หอมใจดี
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2557


เด็กชายธีรภัทร ปัญจแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1- 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65


รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีเด่น
ปีการศึกษา 2560

ชมภาพกิจกรรมสื่อการสอนของครูเก่ง


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี
คุรุสภา


การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคนและไม่ใช่ว่าเฉพาะ
ในระยะหนึ่ง เป็นหน้าที่โดยตรงในระยะเดียว ไม่ใช่อย่างนั้น
ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องศึกษาจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียก ว่าอุดมศึกษา
หมายความว่า การศึกษาที่ครบถ้วนที่อุดม ที่บริบูรณ์
แต่ต่อไปเมื่อออกไปทำหน้าที่การงานก็ต้องศึกษาต่อไปเหมือนกัน
มิฉะนั้นคนเราก็อยู่ต่อไปไม่ได้แม้จบปริญญาเอก
แล้วก็ต้องศึกษาต่อไปตลอด หมายความว่าไม่มีสิ้นสุด

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ศิษย์เก่า...ที่เราภูมิใจ


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อดิสรณ์ พึ่งยา
ผู้ประกาศข่าวกีฬา ช่อง 7


รายละเอียดข้อมูลสมาคม

ขอขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุน
โรงเรียนในฝัน 

นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ร่วมกับ รร.สองพี่น้องวิทยา
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
จำนวน 160,000 บาท
ชมภาพกิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ชมภาพกิจกรรมนิทรรศการเกษตรปริวรรต ครั้งที่ 39
Open...House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้
ชมภาพกิจกรรม

การแสดงผลงานนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชมภาพกิจกรรม

แนะแนวนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชมภาพกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตร
การแข่งขันนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันกองทัพไทย
ชมภาพกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตร
การแข่งขันนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมบริจาค "โครงการก้าวคนละก้าว"
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2560
ชมภาพกิจกรรม

ชมรมศิษย์เก่า มอบเงินให้กับโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม

เทสโก้ โลตัส สาขาสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษา
ชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง 2/2560
ชมภาพกิจกรรม


สอบธรรมะศึกษา
ชมภาพกิจกรรมเข้ารับการอบรม "โครงการพลังงานสัญจร"
กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาขน)
ชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือจิตอาสา
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ชมภาพกิจกรรม


งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ชมภาพกิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2560
ชมภาพกิจกรรม

อ่านสารวันสันติภาพโลก
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมใจกตัญญู...สามปูชนียาจารย์
ชมภาพกิจกรรม


รวมใจรวมศรัทธา...บูชาก๋ง
ชมภาพกิจกรรม


ปลูกต้นไม้ถวายวันแม่
ชมภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสรต์
ชมภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 2560
ชมภาพกิจกรรม

จัดทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"
ชมภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมทำดอกไม้จันทน์ "ดอกสุพรรณิการ์"
กับกองสวัสดิการสังคม ตำบางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ชมภาพกิจกรรม

แห่เทียนจำนำพรรษา
ชมภาพกิจกรรม

ศิษย์เก่าโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ม.ศ.3 รุ่น 12 มอบฐานเสาธง
ชมภาพกิจกรรม

อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ชมภาพกิจกรรม

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ชมภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม

เลี้ยงส่งครูเฉลิมชัย พิทักษ์วงษ์,ครูนาตยา พิทักษ์วงศ์
และครูอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ
ชมภาพกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก
ชมภาพกิจกรรม

โครงการค่ายสัมพันธ์รับขวัญลูก ส.น. ม.4
ชมภาพกิจกรรม

เรียนรู้ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา
ชมภาพกิจกรรม

โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
ชมภาพกิจกรรม
 

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5
ชมภาพกิจกรรม
ประเมินความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินดนตรีไทย
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินภายในปีการศึกษา 2558
ชมภาพกิจกรรม


นิเทศติดตามกิจกรรม ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
ชมภาพกิจกรรม

ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
มอบทุนอนาคตไทย ปีการศึกษา 1/2559
ชมภาพกิจกรรม

นิเทศการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้วยสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT)
ชมภาพกิจกรรม

การประชุมการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
ชมภาพกิจกรรม


นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
มอบทุนอนาคตไทย ปีการศึกษา 2/2559
ชมภาพกิจกรรม
 
231 หมู่ 3 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
E-mail : adminsn@sn.ac.th
Phone : 035-437-021, 035-437-023
Fax : 035-437-022