นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายณัฐพล หอมใจดี
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2557


เด็กชายธีรภัทร ปัญจแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1- 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65


รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีเด่น
ปีการศึกษา 2560

ชมภาพกิจกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี
คุรุสภา


การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคนและไม่ใช่ว่าเฉพาะ
ในระยะหนึ่ง เป็นหน้าที่โดยตรงในระยะเดียว ไม่ใช่อย่างนั้น
ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องศึกษาจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียก ว่าอุดมศึกษา
หมายความว่า การศึกษาที่ครบถ้วนที่อุดม ที่บริบูรณ์
แต่ต่อไปเมื่อออกไปทำหน้าที่การงานก็ต้องศึกษาต่อไปเหมือนกัน
มิฉะนั้นคนเราก็อยู่ต่อไปไม่ได้แม้จบปริญญาเอก
แล้วก็ต้องศึกษาต่อไปตลอด หมายความว่าไม่มีสิ้นสุด

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ศิษย์เก่า...ที่เราภูมิใจ


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อดิสรณ์ พึ่งยา
ผู้ประกาศข่าวกีฬา ช่อง 7


รายละเอียดข้อมูลสมาคม

ขอขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุน
โรงเรียนในฝัน 

  ข่าวรับสมัครงาน  
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย
 
     


 
  หัวข้อข่าว รูปภาพข่าว  
 

วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2562 นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรปริวรรต ครั้งที่ ๔๐ ณ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา Download


2019-02-09 15:33:42

 

วันศุกที่ 1 กุมภาพันธ์ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาในการนำของ ท่าน ผอ.สมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เป็นประธาน เปิดการแสดงของนักเรียนชั้น ม.6 Download


2019-02-04 18:04:53

 

ในวันที่ 22 ม.ค. 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาในการนำของ ท่าน ผอ.สมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เป็นประธานดำเนินการมอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ Download


2019-01-22 09:35:06

 

ในวันที่ 18 ม.ค. 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาในการนำของ ท่าน ผอ.สมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา พิธีถวายราชสักการะ และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย Download


2019-01-22 09:33:32

 

ในวันที่ 7 ม.ค. 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาในการนำของ ท่าน ผอ.สมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ได้มอบเกียติร์บัตรแก่ครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ที่จังหวัดนครปฐม Download


2019-01-22 09:29:56

 

ในวันที่ 15-18 ม.ค. 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาในการนำของ ท่าน ผอ.สมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ได้ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ Download


2019-01-22 09:27:33

 

ในวันที่ 7 ม.ค. 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาในการนำของ ท่าน ผอ.สมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิด เปิดหน่วยแพทเคลื่อนที่ ต.บางตาเถร Download


2019-01-22 09:25:23

 
2019-01-13 15:41:31

 

Download


2019-01-11 09:30:40

 

Download


2019-01-11 09:30:07

 
 
231 หมู่ 3 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
E-mail : adminsn@sn.ac.th
Phone : 035-437-021, 035-437-023
Fax : 035-437-022